top of page

Pravidla

  • Chováme se tak, abychom si vzájemně neubližovali a neničili věci.

  • Slovo STOP – používáme, pokud nám někdo dělá něco nepříjemného a cítíme se ohroženi.

  • Pokud nám někdo řekne STOP, je potřeba ihned přestat s činností, kterou vůči druhému dělám.

                    

Kruhy – na všech kruzích je potřeba dodržovat klid, abychom nerušili toho, kdo má slovo a ten měl prostor mluvit a být slyšen.

  •   sdílecí – dobrovolný   

                 – slovo dává moderátor (vybraný ze zájemců losem)

  • informační – povinný

                      – sdělují se na něm informace k danému dni

  • řešicí – povinný

              – svolává se kdykoliv v případě potřeby

bottom of page