top of page

Stručně

Škola funguje od září 2019 a v současnosti je platformou pro děti na domácím vzdělávání. Na přechodu do rejstříku škol se pilně pracuje, aby se děti nemusely zapisovat jinde.

Na chodu školy se podílejí samy děti, stejně jako dospělí. Vše důležité se řeší, určuje a sdílí ve společném kruhu a konkrétní forma a pravidla se proto v průběhu času proměňují. Základní hodnoty a principy se nemění.

Aktuálně je k dispozici stále nabízený a nepovinný program (český jazyk, matematika, angličtina, španělština, environmentální výchova, hra na kytaru a ukulele, hosto), který jednou za měsíc doplňují projekty rodičů na témata, která si děti vybraly. Další velmi různorodá náplň neustále vzniká.

Počet dětí se v roce 2023/24 pohybuje ke dvaceti, ve věku předškolní až sedmá třída.

bottom of page